Goudharder bij visonderzoek Nederlandse kust

Onlangs heeft Visserij Service Nederland op diverse locaties langs de Nederlandse kust een onderzoek uitgevoerd door middel van een broedzegen en een broedkuil. Opvallend was de vangst van diverse goudharders. Het verspreidingsgebied van deze soort strekt zich uit van Marokko tot Zuid-Noorwegen, maar lange tijd werd gedacht dat de vis ten noorden van het Kanaal zeldzaam was. P1010287Sinds enkele jaren is bekend dat jonge goudharders in Nederland algemeen voorkomen. Mogelijk heeft een toename plaats gevonden als gevolg van de klimaatverandering, waardoor diverse vissoorten hun verspreidingsgebied steeds verder noordwaarts uitbreiden. Ook zijn er aanwijzingen voor overwinterende goudharders bij koelwaterlozingen, waar jaarrond voldoende warm water aanwezig is.

Al 1364 keer gelezen.

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Visstandonderzoek