Visstandbemonsteringen België

In opdracht van Agentschap Natuur en Bos voert Visserij Service Nederland in samenwerking met VisAdvies een grootschalig visstandonderzoek uit in het Vlaamse Gewest. Visserij Service Nederland BelgiëIn de laatste twee weken van augustus zijn de eerste bemonsteringen uitgevoerd op enkele kanalen.

Momenteel woren diverse grote en kleine stilstaande wateren in het Vlaamse Gewest bemonsterd door middel van elektrovisserij, zegenvisserij en visserij met schietfuiken. Doel van de onderzoeken is het verkrijgen van een beeld van de omvang, trends en evolutie van het visbestand in de betreffende wateren. Op basis hiervan kunnen streefbeelden worden opgesteld en worden aanbevelingen gedaan voor het toekomstige visstandbeheer.

KLIK HIER voor een uitgebreid bericht op de website van VisAdvies.

Al 1490 keer gelezen.

Geplaatst in Visstandonderzoek