Werken in paaiperiode van vis? Onderzoek en ‘afvissing op maat’

Vanwege de paaiperiode gelden in deze tijd van het jaar strenge eisen voor wat betreft werkzaamheden in wateren waar volgens de Flora- en faunawet beschermde vissoorten als kleine modderkruiper en bittervoorn aanwezig zijn. Daardoor is dempen van watergangen waar beschermde soorten voorkomen bijvoorbeeld niet toegestaan.

Kleine Modderkruiper Visserij Service NederlandOm toch zoveel mogelijk door te kunnen gaan met de werkzaamheden, voert Visserij Service Nederland in opdracht van Van der Helm Milieubeheer onderzoek uit naar de aanwezigheid van beschermde vissoorten in te dempen watergangen. Als deze vissen daadwerkelijk aanwezig zijn, is dempen in de gevoelige periode niet mogelijk. Als geen beschermde vissoorten worden aangetroffen, wordt de watergang direct intensief afgevist, waarna de watergang toch gedempt kan worden en de werkzaamheden door kunnen gaan. Op deze manier wordt maatwerk geleverd, waardoor de betreffende aannemer vaak een groot deel van de werkzaamheden toch zonder vetraging uit kan voeren.

Al 1583 keer gelezen.

Geplaatst in Afvissing, Flora- en Faunawet