Afvissing voor verbetering zwemwaterkwaliteit

Visserij Service NederlandTer verbetering van de waterkwaliteit in de zwemplas in het Wilhelminapark te Rijswijk, wordt de plas deze zomer gebaggerd en gedurende een periode van enkele maanden volledig drooggezet. Om vissterfte als gevolg van het leegpompen van de plas te voorkomen, heeft Visserij Service Nederland de plas voorafgaand aan de werkzaamheden en tijdens het pompen grondig afgevist. Hierbij zijn vele honderden kilo’s van met name brasem en karper gevangen en overgeplaatst naar een alternatief leefgebied.Visserij Service Nederland

KLIK HIER voor meer informatie over het project op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Al 1264 keer gelezen.

Geplaatst in Afvissing, Flora- en Faunawet