Sitearchief

Veel vis bij nachtelijke kuilvisserij

Eén van de bemonsteringsmethodes bij KRW-visonderzoeken in grote wateren is kuilvisserij. Om een zo hoog mogelijk vangstrendement te behalen, wordt deze vismethode meestal in het donker toegepast. Bij een nachtelijke kuilbemonstering op een kanaal hebben we grote hoeveelheden vis gevangen,

Geplaatst in Advies en begeleiding, Kaderrichtlijn Water, Rapportage

Goede vangsten bij KRW-bemonsteringen

De zomer is de tijd waarin gewoonlijk de KRW-visbemonsteringen worden uitgevoerd. Ook dit jaar voeren wij enkele van deze grootschalige onderzoeken uit. Bij bemonsteringen met de grote hydraulische zegen hebben we in de afgelopen weken al goede vangsten geboekt. Naast

Geplaatst in Advies en begeleiding, Kaderrichtlijn Water, Visstandonderzoek

Vismigratieonderzoek Oranjesluizen in Het Parool

In samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Hofman Aquamarien voert Visserij Service Nederland voor het tweede jaar op rij een onderzoek uit naar de werking van de vispassages bij de Oranjesluizen te Amsterdam. In Het Parool van zaterdag 3 mei is hier in

Geplaatst in Advies en begeleiding, Vismigratie

Glasaalonderzoek in het nieuws

In de afgelopen tijd is er in de Visserijnieuws en in het vakblad Visionair aandacht besteed aan het glasaalonderzoek bij rioolwaterzuiveringen dat Visserij Service Nederland in 2013 heeft uitgevoerd. Beide artikelen zijn online te lezen. KLIK HIER voor het artikel ‘Glasaal van

Geplaatst in Advies en begeleiding, Vismigratie

Nieuwe fuik vismonitoring ECI-centrale

Visserij Service Nederland heeft een nieuwe op maat gemaakte fuik geleverd voor monitoring van de vispassage bij de ECI-centrale in Roermond. De vorige fuik is gedurende vijf jaar zeer intensief gebruikt, waardoor deze aan vernieuwing toe was. De nieuwe fuik

Geplaatst in Advies en begeleiding, Vismigratie

Visserij Service Nederland in het nieuws (video’s)

In de afgelopen dagen is op twee regionale televisiezenders aandacht besteed aan het werk van Visserij Service Nederland. Omroep Gelderland – Ik wil alleen maar zwemmen Op woensdag 12 februari is door Omroep Gelderland de documentaire ‘Ik wil alleen maar

Geplaatst in Advies en begeleiding, Overig, Vismigratie

Visstandbeheerplan Eindhoven gepresenteerd

Op 5 september heeft Visserij Service Nederland het Visstandbeheerplan Eindhoven gepresenteerd aan de gemeente. Dit visstandbeheerplan hebben we opgesteld in opdracht van Sportvisserij Zuidwest Nederland en de gemeente Eindhoven. Door de visrechthebbende hengelsportverenigingen werd jaarlijks in diverse wateren een hoeveelheid

Geplaatst in Advies en begeleiding, Rapportage, Sportvisserij, Visstandonderzoek

Afvissing exotische vissoorten

Bij een afvissing in België zijn grote aantallen van de bruine Amerikaanse dwergmeerval en de zonnebaars aangetroffen. Deze uitheemse vissoorten kwamen in zo’n grote dichtheid voor dat ze een negatieve invloed uitoefenden op de oorspronkelijke visfauna. Inheemse vissen waren slechts in kleine aantallen aanwezig. Zowel

Geplaatst in Advies en begeleiding, Afvissing, Bijzondere vangsten

Testresultaten glasaaldetector positief

In enkele eerdere berichten is al aandacht besteed aan de resultaten van een glasaalonderzoek bij rioolwaterzuiveringen. Uiteindelijk zijn bij dit onderzoek ruim 150.000 glasalen gevangen en overgezet naar het binnenwater.Bij de onderzoeken is niet alleen met een kruisnet gevist, maar

Geplaatst in Advies en begeleiding, Vismigratie

Vismigratieonderzoeken voorjaar afgerond

In de afgelopen maanden heeft Visserij Service Nederland in opdracht van verschillende opdrachtgevers vismigratieonderzoeken uitgevoerd. Vanwege het koude voorjaar kwam de migratie op de meeste locaties laat op gang, maar bij het stijgen van de watertemperatuur werden toch goede resultaten

Geplaatst in Advies en begeleiding, Rapportage, Vismigratie