Veel vis bij diverse bemonsteringen

karper Visserij Service NederlandIn de afgelopen periode hebben we bij diverse bemonsteringen grote hoeveelheden vis gevangen. Hierbij ging het met name om brasem en karper, in dichtheden tot honderden kilogrammen per hectare.

De hengelsportverenigingen die opdracht gaven voor de onderzoeken zijn blij met dergelijke visbestanden, zeker omdat het ging om visbestanden die zich op natuurlijke wijze in stand houden zonder dat visuitzet plaatsvindt.

Brasem Visserij Service NederlandVoor waterbeheerders is een dergelijk visbestand vanuit KRW-oogpunt echter niet wenselijk. Gelet op de ligging van de wateren in een intensief landbouwgebied en de eenzijdige inrichting, is de visstand echter passend binnen de heersende omstandigheden en wordt niet verwacht dat hierin op korte termijn verandering zal optreden. Aanpassing van KRW-doelen kan daarom noodzakelijk zijn om de beoogde doelstellingen te behalen.

Al 1382 keer gelezen.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Sportvisserij