Vissenbossen geplaatst in Houten

In opdracht van de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) is 40 meter Vissenbos geplaatst in de Biezenvelden te Houten.

Enkele jaren gelegen heeft in de Biezenvelden grootschalige vissterfte plaatsgevonden. Daarom heeft de AUHV maatregelen genomen om de visstand te herstellen. Naast visuitzet werd P1010068het noodzakelijk geacht om ook iets te doen aan de monotone inrichting van de plas. Vanwege het troebele water en de relatief steile oevers zijn er vrijwel geen waterplanten aanwezig. Daardoor zijn er weinig tot geen geschikte paai- en opgroeimogelijkheden voor vis. Ook hebben aalscholvers vrij spel, waardoor de invloed van aalscholverpredatie op de visstand groot kan zijn.

Door de aanleg van enkele Vissenbossen worden bovengenoemde knelpunten opgelost, omdat de takken als alternatief kunnen dienen voor het ontbreken van de waterbegroeiing. De verwachting is dat de Vissenbossen in de komende jaren leiden tot meer aanwas én een betere overleving van diverse vissoorten.

KLIK HIER voor een artikel over de aanleg van de Vissenbossen op de website van de AUHV.

Al 1538 keer gelezen.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Sportvisserij