Assistentie baggerbemonstering

Naast visonderzoek biedt Visserij Service Nederland ook regelmatig ondersteuning bij andere water-gerelateerde werkzaamheden. Zo hebben we in de afgelopen maanden regelmatig assistentie verleend bij het nemen van baggermonsters. Omdat we beschikken over een boot die op een trailer vervoerd kan worden, maar die wel voldoende groot is om de werkzaamheden uit te voeren, kan dit een ideale en kosteneffectieve oplossing zijn voor met name kleinere wateren die niet met een groter schip bereikbaar zijn.

Aquifer%20juni16%20049%20Mcklin%20Fotografie

Geplaatst in Overig

Afvissing voor verbetering zwemwaterkwaliteit

Visserij Service NederlandTer verbetering van de waterkwaliteit in de zwemplas in het Wilhelminapark te Rijswijk, wordt de plas deze zomer gebaggerd en gedurende een periode van enkele maanden volledig drooggezet. Om vissterfte als gevolg van het leegpompen van de plas te voorkomen, heeft Visserij Service Nederland de plas voorafgaand aan de werkzaamheden en tijdens het pompen grondig afgevist. Hierbij zijn vele honderden kilo’s van met name brasem en karper gevangen en overgeplaatst naar een alternatief leefgebied.Visserij Service Nederland

KLIK HIER voor meer informatie over het project op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Geplaatst in Afvissing, Flora- en Faunawet

Vissenbossen geplaatst in Veenendaal

P1010336Onlangs zijn in twee verschillende wateren in Veenendaal in totaal vier Vissenbossen met een gezamenlijke lengte van 40 meter geplaatst. De aanleg vond plaats in opdracht van Hengelsportvereniging de Rietvoorn. Beide vijvers zijn erg belangrijk voor HSV De Rietvoorn, omdat er regelmatig jeugdcursussen en viswedstrijden worden gehouden.

De laatste jaren waren er klachten over een afname van de vangsten. Vandaar dat het bestuur besloten heeft om in overleg met gemeente en waterschap de Vissenbossen te plaatsen. Door de aanleg van de Vissenbossen ontstaan er meer schuilplaatsen voor jonge vis. Daarnaast vormen de takkenbossen een goede voedingsbodem voor waterinsecten die weer op het menu van de kleinere vissen staan. Een gezonde visstand is daarmee hopelijk gewaarborgd.

Het aanleggen van Vissenbossen is vooral zinvol in kleinere kunstmatige wateren, zoals stadsvijvers. Dit type vijvers wordt intensief beheerd, omdat ze P1010338overtollig water moeten afvoeren en dus niet mogen dichtgroeien. Het waterschap maait de vijvers jaarlijks en daarnaast worden de vijvers periodiek gebaggerd. Het resultaat is dat deze kunstmatige wateren veel ‘kaler’ zijn dan natuurlijke wateren. De Vissenbossen vervangen natuurlijke structuren. Daarmee versterken ze de natuur in deze kunstmatige vijvers en dragen eraan bij dat de sportvissers er weer hun visje kunnen vangen.

De aanleg van de Vissenbossen is mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden van Sportvisserij Nederland en de Regeling financiële bijdrage ter verbetering Sportvisserijmogelijkheden van Sportvisserij MidWest Nederland.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die een Vissenbos biedt voor uw viswater? Neem vrijblijvend contact met ons op en profiteer van 10% korting op de aanlegkosten bij afsluiting van een onderhoudscontract.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Sportvisserij

Goudharder bij visonderzoek Nederlandse kust

Onlangs heeft Visserij Service Nederland op diverse locaties langs de Nederlandse kust een onderzoek uitgevoerd door middel van een broedzegen en een broedkuil. Opvallend was de vangst van diverse goudharders. Het verspreidingsgebied van deze soort strekt zich uit van Marokko tot Zuid-Noorwegen, maar lange tijd werd gedacht dat de vis ten noorden van het Kanaal zeldzaam was. P1010287Sinds enkele jaren is bekend dat jonge goudharders in Nederland algemeen voorkomen. Mogelijk heeft een toename plaats gevonden als gevolg van de klimaatverandering, waardoor diverse vissoorten hun verspreidingsgebied steeds verder noordwaarts uitbreiden. Ook zijn er aanwijzingen voor overwinterende goudharders bij koelwaterlozingen, waar jaarrond voldoende warm water aanwezig is.

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Visstandonderzoek

Glasaaldetectoren effectief langs rivieren

Op drie verschillende locaties langs de grote rivieren wordt sinds enkele weken onderzoek gedaan naar glasaalaanbod door middel van glasaaldetectoren. Opvallend is dat op alle drie deze landinwaarts gelegen locaties al glasaal is aangetroffen, variërend van enkele tot honderden exemplaren. Daarmee is de glasaaldetector dé methode om op locaties met een lage dichtheid de aanwezigheid van glasaal vast te stellen, terwijl andere methodes als kruisnetmonitoring geen resultaat opleveren. Dit doorGlasaal Kinderdijk glasaaldetector Visserij Service Nederlanddat de glasaaldetector 24 uur per dag, 7 dagen per week in werking is gedurende een periode van meerdere weken tot maanden.

Eén van de locaties waar het onderzoek plaatsvindt, is nabij de molens van Kinderdijk. Nadat Waterschap Rivierenland hiervan melding heeft gemaakt op Twitter, hebben diverse media hier aandacht aan besteed. De verwachting is dat de vangsten in de komende weken bij stijgende temperaturen verder toe zullen nemen.

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Vismigratie

Veel vis bij diverse bemonsteringen

karper Visserij Service NederlandIn de afgelopen periode hebben we bij diverse bemonsteringen grote hoeveelheden vis gevangen. Hierbij ging het met name om brasem en karper, in dichtheden tot honderden kilogrammen per hectare.

De hengelsportverenigingen die opdracht gaven voor de onderzoeken zijn blij met dergelijke visbestanden, zeker omdat het ging om visbestanden die zich op natuurlijke wijze in stand houden zonder dat visuitzet plaatsvindt.

Brasem Visserij Service NederlandVoor waterbeheerders is een dergelijk visbestand vanuit KRW-oogpunt echter niet wenselijk. Gelet op de ligging van de wateren in een intensief landbouwgebied en de eenzijdige inrichting, is de visstand echter passend binnen de heersende omstandigheden en wordt niet verwacht dat hierin op korte termijn verandering zal optreden. Aanpassing van KRW-doelen kan daarom noodzakelijk zijn om de beoogde doelstellingen te behalen.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Sportvisserij

Bram van Wijk in videoserie Rijkswaterstaat

In 2015 heeft Rijkswaterstaat de vidioserie ‘Schoon en gezond water’ gemaakt die betrekking hebben op de uitvoering van maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water. Eén van de onderwerpen die Screenshot filmpje Ruim baan voor de vis RWShierbij aan de orde komt is vismigratie. In dit filmpje met als titel ‘Ruim baan voor de vis’ speelt Bram van Wijk van Visserij Service Nederland een hoofdrol.

Het filmpje biedt inzicht in vismigratieonderzoeken waar Visserij Service Nederland bij betrokken is en ook bij de opening van de vispassage Noorder IJplas vervulden medewerkers van Visserij Service Nederland een belangrijke rol.

KLIK HIER voor de videoserie ‘Schoon en gezond water’. In het tweede filmpje komt Bram van Wijk aan het woord.

Geplaatst in Kaderrichtlijn Water, Vismigratie

Nulmeting visstand Zuiderdiep (video’s)

visserijkundig-onderzoek-zuiderdiep-video_306x306_81874Van 23 tot en met 25 februari heeft Visserij Service Nederland in samenwerking met Sportvisserij Nederland een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in het Zuiderdiep te Stellendam. Doel van het onderzoek was om een 0-meting te hebben voor de natuurherstelwerkzaamheden van het Droomfondsproject Haringvliet. Aan de hand van het visserijkundig onderzoek kunnen veranderingen in de visstand worden gesignaleerd als de omstandigheden veranderen. Dat gaat op termijn ook gebeuren als de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier worden gezet. Op dit moment wordt onderzocht of het Zuiderdiep kan worden gebruikt als een natuurlijke overgang tussen zoet en zout water.

RTV Rijnmond en Hart van Nederland (SBS 6) besteden aandacht aan de visstandbemonstering.

KLIK HIER voor de uitzending van RTV Rijnmond (23 februari).

KLIK HIER voor de uitzending van Hart van Nederland (25 februari).

Geplaatst in Sportvisserij, Vismigratie, Visstandonderzoek

Media-aandacht bij afvissing Leiden

Foto0277Op 29 januari heeft Visserij Service Nederland een afvissing uitgevoerd in de Binnenvestgracht te Leiden. Aanleiding voor deze afvissing waren de geplande baggerwerkzaamheden op deze locatie.

Naar aanleiding van de afvissing is een artikel geplaatst in het Leidsch Dagblad. Klik hier om het artikel te lezen.

Geplaatst in Afvissing, Flora- en Faunawet

Update uitgevoerde projecten

Onlangs heeft de pagina Uitgevoerde projecten een update ondergaan. In 2015 hebben we een grote diversiteit aan projecten uitgevoerd, waarvan er enkele zijn opgenomen in het overzicht. Hiermee biedt de website een actueel inzicht van de werkzaamheden van Visserij Service Nederland.

Geplaatst in Overig