KRW-visbemonstering Noordzeekanaal

In opdracht van Rijkswaterstaat West Nederland Noord heeft Visserij Service Nederland in de zomer van 2015 een KRW-proof visstandbemonstering uitgevoerd in het Noordzeekanaal. De Visserij Service Nederlanduitvoering van de bemonstering was vergelijkbaar aan 2009, toen Visserij Service Nederland een soortgelijk onderzoek heeft gedaan. Bij de bemonsteringen is gebruik gemaakt van drie vistuigen, namelijk de stortkuil, de boomkor en de zegen. Deze combinatie van vistuigen biedt de mogelijkheid om zicht te krijgen op alle aanwezige vissoorten, inclusief diverse platvissen als bot, tong en schol. In totaal zijn 51 locaties bemonsterd.

Na afloop van de bemonsteringen zijn de vangstgegevens verwerkt in Excel en is een veldverslag opgesteld, waarin het verloop van de bemonsteringen is beschreven, de resultaten worden bediscussieerd en aanbevelingen worden gedaan voor de uitvoer van toekomstige bemonsteringen. Deze documenten zijn aangeleverd aan de opdrachtgever, zodat ze door de opdrachtgever verder verwerkt en geïnterpreteerd kunnen worden.

Al 1389 keer gelezen.

Geplaatst in Uitgevoerde projecten