Diverse projecten Flora- en faunawet

Rivierdonderpad Visserij Service NederlandJaarlijks worden diverse projecten uitgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet.

Voorafgaand aan ruimtelijke projecten is het in veel gevallen nodig om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van beschermd plant- en diersoorten. Visserij Service Nederland voert hierbij het onderzoek uit naar beschermde vissoorten als bittervoorn, kleine modderkruiper en rivierdonderpad. Ook onderzoeken we indien wenselijk direct de aanwezigheid van andere watergebonden dieren als amfibieën en de aanwezigheid van vogelnesten op of langs het water. Voor andere soortgroepen huren we zo nodig expertise van ecologische bureaus in.

amfibieën Visserij Service NederlandBij projecten waarbij wateren worden gedempt of leeggepompt, is het noodzakelijk om vissen te vangen en over te plaatsen naar een alternatief geschikt leefgebied. Dit geldt niet alleen voor de beschermde soorten, maar is volgens de zorgplicht uit de Flora- en faunawet van toepassing op alle aanwezige vissen. Ook in 2015 hebben we tientallen van dergelijke afvissingen uitgevoerd, van klein tot groot.

Al 2338 keer gelezen.

Geplaatst in Uitgevoerde projecten