Onderzoek exotische rivierkreeften

In de zomer van 2014 is in samenwerking met Bureau Waardenburg een onderzoek uitgevoerd naar exotische rivierkreeften. Door middel van fuiken en kreeftenkorven is verspreid door het beheergebied van een waterschap gevist met als doel om inzicht te krijgen in de verspreiding en de dichtheden van verschillende soorten exotische kreeften.

kreeften visserij service nederlandIn totaal zijn 124 locaties onderzocht. Opvallend was dat op vrijwel alle locaties kreeften zijn aangetroffen. Wel zijn er duidelijke verschillen in aantallen en in de aangetroffen soorten per locatie. De Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft was het meest verspreid aanwezig. De Gestreepte, Rode en Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft werden op minder locaties aangetroffen, maar als één van deze soorten aanwezig was, waren de aantallen soms hoog. Regelmatig werden tientallen kreeften per fuik gevangen.

Visserij Service Nederland was bij dit onderzoek verantwoordelijk voor het plaatsen van de vistuigen, waarbij de exacte locatiekeuze werd bepaald aan de hand van jarenlange veldervaring. Het lichten van de vistuigen en monitoren van de vangst werd gezamenlijk uitgevoerd door een medewerker van Visserij Service Nederland en een medewerker van Bureau Waardenburg.

Al 1101 keer gelezen.

Geplaatst in Uitgevoerde projecten