Vismigratieonderzoek Spaarndam

In het voorjaar van 2014 heeft Visserij Service Nederland in opdracht van Bureau Waardenburg een groot deel van het veldwerk in het kader van een vismigratieonderzoek bij Spaarndam uitgevoerd. Bij vier kunstwerken is het glasaal migratie Visserij Service Nederlandaanbod en de doortrek van zoet-zout migrerende vissen onderzocht, waarbij glasaal een belangrijke doelsoort was. Tijdens het onderzoek zijn vele duizenden glasalen aangetroffen, maar ook andere soorten als driedoornige stekelbaars waren in redelijke aantallen aanwezig.

KLIK HIER voor een uitgebreid bericht over dit onderzoek op de website van Bureau Waardenburg, inclusief filmbeelden waarop migrerende glasalen bij het gemaal van Spaarndam zijn te zien.

Al 1032 keer gelezen.

Geplaatst in Vismigratie