Sitearchief

Filmbeelden test visvriendelijke Vision-pomp

Afgelopen winter heeft Visserij Service Nederland in opdracht van Bosman Watermanagement testen uitgevoerd naar de visvriendelijkheid van het pomptype Vision. Hierover is al eerder een bericht op de website verschenen. Van deze testen zijn filmopnamen gemaakt, waarop te zien is

Geplaatst in Vismigratie

Testresultaten glasaaldetector positief

In enkele eerdere berichten is al aandacht besteed aan de resultaten van een glasaalonderzoek bij rioolwaterzuiveringen. Uiteindelijk zijn bij dit onderzoek ruim 150.000 glasalen gevangen en overgezet naar het binnenwater.Bij de onderzoeken is niet alleen met een kruisnet gevist, maar

Geplaatst in Advies en begeleiding, Vismigratie

Vismigratieonderzoeken voorjaar afgerond

In de afgelopen maanden heeft Visserij Service Nederland in opdracht van verschillende opdrachtgevers vismigratieonderzoeken uitgevoerd. Vanwege het koude voorjaar kwam de migratie op de meeste locaties laat op gang, maar bij het stijgen van de watertemperatuur werden toch goede resultaten

Geplaatst in Advies en begeleiding, Rapportage, Vismigratie

Meer dan 100.000 glasalen overgeplaatst!

Op verzoek van enkele partijen die een financiële bijdrage leveren aan het project is bij het Ministerie van Economische zaken een ontheffing aangevraagd voor het overplaatsen van de gevangen glasaal naar geschikte opgroeigebieden. Dit omdat de glasalen anders mogelijk voor

Geplaatst in Advies en begeleiding, Bijzondere vangsten, Vismigratie

Glasaalonderzoek bij rioolwaterzuiveringen

Visserij Service Nederland voert een onderzoek uit naar glasaal bij lozingspunten van het effluent van rioolwaterzuiveringen. Doel is om vast te stellen of deze effluentlozingen een aantrekkingskracht op glasaal hebben en of het mogelijk is om deze glasalen op een rendabele

Geplaatst in Vismigratie

Rapport vismigratieonderzoeken Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier online

Evenals in voorgaande jaren heeft Visserij Service Nederland ook in het voor- en najaar van 2012 diverse vismigratieknelpunten in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bemonsterd. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Stichting Waterproef, die verantwoordelijk was voor de projectcoordinatie.

Geplaatst in Rapportage, Vismigratie

Onderzoek visveiligheid Vision-pomp

In de afgelopen weken heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de visveiligheid van het nieuwe pomptype Vision van Bosman Watermanagement. De Vision is getest bij diverse toerentallen, capaciteiten en opvoerhoogten. Uit deze testen is gebleken dat dit nieuwe pomptype zeer visvriendelijk is.

Geplaatst in Vismigratie

Haai gevangen in Noordzeekanaal

Tijdens een visserijkundig onderzoek in het Noordzeekanaal heeft Visserij Service Nederland een haai gevangen. Het ging hierbij om een hondshaai met een lengte van circa 60 centimeter. Voor zover wij weten is dit de eerste haai die ooit in het

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Vismigratie

Goede resultaten gemalenonderzoek

Op verschillende plaatsen voert Visserij Service Nederland momenteel onderzoeken uit naar vismigratie bij sluizen, gemalen en waterinlaten. Een belangrijke doelsoort bij deze onderzoeken is de schieraal. Door het onstuimige weer in de afgelopen weken zijn op verschillende locaties al flinke

Geplaatst in Vismigratie

Visserij Service Nederland bij TV Noord-Holland

Op 22 juli heeft TV Noord-Holland de documentaire ‘Ik wil alleen maar zwemmen’ uitgezonden. De documentaire ‘Ik wil alleen maar zwemmen’ gaat over de problemen die vissen in onze tijd ondervinden bij het heen en weer trekken van zee naar de wateren

Geplaatst in Vismigratie