Veel jonge harders bij migratieonderzoek

Bij een vismigratieonderzoek in het Noordzeekanaal zijn dit najaar opvallend veel jonge harders aangetroffen. Harder Visserij Service NederlandEr is weinig bekend over de voortplanting van harders, maar in het algemeen wordt aangenomen dat de harder vooral paait in Het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk en in de Middelandse Zee. Het aantreffen van een grote hoeveelheid kleine harders met een lengte van 15 tot 25 centimeter zou er op kunnen wijzen dat er in het Noordzeekanaal ook succesvolle voortplanting van harders plaatsvindt. Dit vermoeden wordt bevestigd door het feit dat we hier in 2012 ook al enkele tientallen harders met een lengte van slechts 4 a 5 centimeter hebben gevangen. Mogelijk speelt de lozing van koelwater een rol bij de succesvolle paai van de harder in Nederland.

Al 1429 keer gelezen.

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Vismigratie