Sitearchief

Verbeter uw viswater met ‘Het Vissenbos’

Visserij Service Nederland heeft veel ervaring met onderzoek naar, en beheer van vis en visbestanden. In nagenoeg alle viswateren heeft men in de afgelopen jaren te maken met een afnemende visstand. Dit heeft diverse oorzaken, maar komt voornamelijk door: Afname

Geplaatst in Advies en begeleiding, Overig, Sportvisserij

Visserijkundig onderzoek visvijver

In opdracht van Sportvisserij Zuidwest Nederland is een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in een visvijver. Ondanks jaarlijkse uitzettingen waren de vangsten tijdens dit onderzoek teleurstellend. Naast de kleine aantallen vis was ook de lengteopbouw van verschillende vissoorten niet evenwichtig. De aanwas van jonge

Geplaatst in Rapportage, Sportvisserij, Visstandonderzoek

Visstandbeheerplan Eindhoven gepresenteerd

Op 5 september heeft Visserij Service Nederland het Visstandbeheerplan Eindhoven gepresenteerd aan de gemeente. Dit visstandbeheerplan hebben we opgesteld in opdracht van Sportvisserij Zuidwest Nederland en de gemeente Eindhoven. Door de visrechthebbende hengelsportverenigingen werd jaarlijks in diverse wateren een hoeveelheid

Geplaatst in Advies en begeleiding, Rapportage, Sportvisserij, Visstandonderzoek

Terugplaatsen vis na werkzaamheden

Visserij Service Nederland heeft diverse vissoorten teruggeplaatst in een opnieuw ingerichte waterpartij. In het najaar van 2012 heeft Visserij Service Nederland de plas afgevist omdat die leeggepompt moest worden ten behoeve van herinrichting. De gevangen vissen zijn toen overgeplaatst naar enkele watergangen in

Geplaatst in Advies en begeleiding, Afvissing, Sportvisserij

Visstandbemonstering in opdracht van hengelsportvereniging

De laatste dag voordat veel wateren dichtvroren, hebben we een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in opdracht van een hengelsportvereniging. Hierbij werden met name diverse mooie karpers gevangen. Van andere vissoorten als blankvoorn en brasem werden slechts kleine aantallen gevangen. Waarschijnlijk was dit het gevolg

Geplaatst in Advies en begeleiding, Sportvisserij, Visstandonderzoek

Afvissing Tolhuissluis Nieuwveen

In opdracht van Sportvisserij MidWest Nederland heeft Visserij Service Nederland een afvissing uitgevoerd in de Tolhuissluis te Nieuwveen. In de komende maanden wordt de sluis gerestaureerd en daarom worden de sluiskolken grotendeels leeggepompt. Aan Visserij Service Nederland is gevraagd om de

Geplaatst in Afvissing, Sportvisserij

Uitzet zeelt Veluwerandmeren

Visserij Service Nederland heeft op 18 juli voor de tweede keer zeelten uitgezet in het Veluwemeer. De uitzetting vond plaats in opdracht van Sportvisserij MidWest Nederland. Met deze uitzetting wil Sportvisserij Midwest Nederland in samenwerking met Sportvisserij Nederland en de Visstandbeheercommissie Randmeren,

Geplaatst in Sportvisserij

Visstandbemonstering Beatrixpark Schiedam (video)

In opdracht van de Hengelsportvereniging Schiedam & omstreken heeft Visserij Service Nederland een visstandbemonstering uitgevoerd in het Beatrixpark in Schiedam. Dit water is vooral bekend bij karpervissers. Vanwege de tegenvallende vangsten in 2011 was inzicht in de aanwezige karperpopulatie gewenst. Daarnaast is de

Geplaatst in Rapportage, Sportvisserij, Visstandonderzoek

Advisering visstandbeheer HSV Groot Rotterdam

Visserij Service Nederland gaat Hengelsportvereniging Groot Rotterdam ondersteunen bij het praktisch visstandbeheer. In de komende tijd zal hiervoor samen met Hengelsportvereniging Groot Rotterdam een Beleid- en Structuurvisie worden opgesteld. Dit gebeurt in nauw overleg met een nog op te richten

Geplaatst in Advies en begeleiding, Rapportage, Sportvisserij