Nulmeting invloed vismigratievoorzieningen op Glasaalindex Den Oever

Sinds 1938 wordt bij Den Oever (Afsluitdijk) jaarlijks onderzoek gedaan naar het aanbod van glasaal. De gegevens van deze langjarige bemonsteringsreeks worden gebruikt als input voor de zogenaamde Glasaalindex, die een zeer belangrijk onderdeel vormt bij het opstellen van Europees en Nederlands aalbeleid.

Glasaal 2013 Visserij Service NederlandEr zijn diverse maatregelen ter verbetering van de vispassage bij Den Oever, namelijk de aanleg van een hevelvispassage en aangepast spui- en sluisbeheer. Deze maatregelen kunnen effect hebben op eventuele ophoping van glasaal bij de Afsluitdijk en daarmee op de vangbaarheid van glasaal. Om te bepalen wat het invloed van de vismigratiemaatregelen is op de Glasaalindex, heeft Visserij Service Nederland in het voorjaar van 2015 in samenwerking met IMARES de nulsituatie vastgelegd. In 2016 zal een vervolgonderzoek worden uitgevoerd om het effect van bovengenoemde maatregelen te toetsen.

Tegelijk met de nulmeting is aanvullend onderzoek gedaan naar de effecten van saliniteit op de dichtheid en verspreiding van glasalen rondom het sluizencomplex van Den Oever.

Al 1249 keer gelezen.

Geplaatst in Uitgevoerde projecten