Overlevingsproef bijvangst in fuiken

In het najaar van 2015 heeft Visserij Service Nederland in samenwerking met IMARES onderzoek gedaan naar de overleving van bijvangst van schubvis in aalfuiken.

Door Visserij Service Nederland is een hoeveelheid blankvoorns, baarzen en palingen gevangen. Deze vissen zijn nadat ze enige tijd zijn bewaard in opslagbakken in testfuiken gedaan, waarbij verschillende variabelen zijn onderzocht, namelijk: Overlevingsproef1

– aanwezigheid aal: geen (0 stuks), weinig aal (7 stuks) en veel aal (50 stuks)

– staduur van de fuik: 3, 6 of 9 dagen

– dichtheid van schubvis in een fuik: 60 stuks tegenover 240 stuks.

Na lichting van de fuiken, werden de vissen per fuik opgeslagen in een vooraf opgebouwde testopstelling van 27 bakken/tanks. Dagelijks zijn de bakken gecontroleerd op dode vissen en zichtbare beschadigingen als schimmel. Eventuele dode vissen zijn verwijderd en gegevens als baknummer, datum en Overlevingsproef2vissoort zijn genoteerd. Tegelijk met de controle zijn ook diverse waterkwaliteitsparameters genoteerd en zijn de vissen gevoerd, zodat voedselgebrek geen invloed kan hebben op het sterftecijfer. Na afloop van de proef zijn de overlevende vissen weer vrijgelaten.

In totaal heeft dit onderzoek 1,5 maanden geduurd.

IMARES verwerkt de gegevens in een rapportage waarin uitspraken worden gedaan over de overleving en het sterftecijfer van schubvis in relatie tot de verschillende genoemde variabelen.

Al 1563 keer gelezen.

Geplaatst in Uitgevoerde projecten