Grote modderkruipers bij KRW-bemonstering

In de afgelopen maand heeft Visserij Service Nederland in samenwerking met Bureau Waardenburg in diverse wateren visbemonsteringen voor de Kaderrichtlijn Water uitgevoerd. Hierbij werden voornamelijk lijnvormige wateren bevist, waarbij de vismethodes zijn afgestemd op de richtlijnen uit het STOWA Handboek Hydrobiologie. Dit houdt in dat wateren met een breedte van minder dan 8 meter werden bemonsterd door middel van elektrovisserij. Bij wateren met een breedte tussen de 8 en 20 meter is zowel elektrisch als met de zegen gevist.

Opvallend was de vangst van meerdere grote modderkruipers, een vissoort die niet vaak wordt aangetroffen. Deze vissen werden door middel van elektrovisserij op één locatie gevangen.

Al 1606 keer gelezen.

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Kaderrichtlijn Water, Visstandonderzoek