Werkprotocollen Visserij Service Nederland

Visserij Service Nederland heeft als doel om in 2012 verder te professionaliseren en daar waar mogelijk onze dienstverlening verbeteren. Een belangrijke stap hierin is dat we vanaf 2012 werken volgens gestandaardiseerde werkprotocollen. Op dit moment zijn wij bezig met de ontwikkeling hiervan.

Beschikbare protocollen

Er zijn al twee werkprotocollen gereed, namelijk het Werkprotocol visbemonsteringen Flora- en Faunawet en het Werkprotocol afvissingen.

In de loop van de maand worden hier het Werkprotocol visbemonsteringen Kaderrichtlijn Water en het Werkprotocol onderzoeken vismigratie aan toegevoegd.

Door te werken met deze protocollen kan Visserij Service Nederland richting opdrachtgevers garanderen dat kwalitatief goed werk wordt afgeleverd, dat voldoet aan de landelijk geldende regelgeving en richtlijnen voor visserijkundige onderzoeken (bijvoorbeeld het Handboek Hydrobiologie, STOWA 2010).

Geinteresseerden kunnen de werkprotocollen opvragen door te mailen naar Jan-Willem Kroon: kroon@visserijservicenederland.nl.

 

Al 1335 keer gelezen.

Geplaatst in Afvissing, Flora- en Faunawet, Kaderrichtlijn Water, Rapportage, Vismigratie