Visstandbemonsteringen België

In opdracht van Agentschap Natuur en Bos heeft Visserij Service Nederland in 2011, 2013, 2015 en 2016 in samenwerking met VisAdvies een grootschalig visstandonderzoek uit in het Vlaamse Gewest. Hierbij zijn diverse watertypen bevist, van kleine visputten tot grote scheepvaartkanalen. Afhankelijk van het watertype zijn verschillende vismethodes ingezet, namelijk zegenvisserij, kuilvisserij, elektrovisserij en visserij met schietfuiken. Doel van de onderzoeken was het verkrijgen van een beeld van de omvang, trends en ontwikkelingen in de visstand in de betreffende wateren. Aan de hand van deze gegevens kan het toekomstige visstandbeheer worden vormgegeven.

Al 2557 keer gelezen.

Geplaatst in Uitgevoerde projecten