Vismigratieonderzoeken waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland

In het najaar van 2016 heeft Visserij Service Nederland enkele vismigratieonderzoeken uitgevoerd voor verschillende waterbeheerders.

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta is onderzoek gedaan naar de visveiligheid van gemaal Emmer te Etten-Leur. Gemaal Emmer is bij een recente renovatie voorzien van visveilige pompen. Doel van de bemonstering was om de visveiligheid in de praktijk te testen door een representatief beeld te vormen van het visaanbod, de hoeveelheid door het gemaal passerende vis en de omvang van eventuele verwonding of sterfte als gevolg van passage van het gemaal. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van aanbodfuiken in de toevoerende watergang naar het gemaal en het gedurende enkele avonden opvangen van uitgemalen vissen in een fuik aan de uitstroomzijde van het gemaal. Gelet op de resultaten (0% sterfte, 3% lichte schade) is het geteste pomptype geschikt om op andere locaties toe te passen, waar een visveilige pomp gewenst is.

In opdracht van Waterschap Rivierenland is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van een nieuwe vismigratievoorziening bij gemaal H.A. van Beuningen te Zoelen. De bemonstering is uitgevoerdvispassage H.A. van Beuningen door het plaatsen van een fuik aan de stroomopwaartse kant van de vispassage. De resultaten waren verbazingwekkend. Ten eerste viel het grote aantal passerende vissen op. In twee weken tijd werden ruim 30.000 vissen van 16 soorten gevangen. Nog bijzonderder was dat er twee zeldzame vissoorten werden aangetroffen die gelet op de locatie niet werden verwacht, namelijk de serpeling en de sneep. Van beide stroomminnende vissen werden enkele tientallen jonge exemplaren gevangen, die vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal de Boven-Linge optrokken. Dit geeft aan dat de vispassage al direct leidt tot een toename van de variatie in vissoorten binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland.

Al 2578 keer gelezen.

Geplaatst in Uitgevoerde projecten