Visbroedbemonstering met broedzegen en -kuil

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Visserij Service Nederland op circa 30 locaties een onderzoek uit naar het voorkomen van visbroed. Hierbij wordt met twee fijnmazige vistuigen gevist, namelijk een broedzegen en een broedkuil.

Tijdens de eerste bemonsteringsperiode is op elke locatie vis aangetroffen, varierend van één tot enkele duizenden exemplaren. Vissoorten die gemakkelijk herkend konden worden (bijvoorbeeld baars) zijn in het veld gedetermineerd. Van vissoorten waarbij dit vanwege het kleine formaat niet mogelijk was zijn enkele exemplaren geconserveerd in formaline, zodat ze op een later tijdstip gedetermineerd kunnen worden.

 

 

Omdat niet alle vissoorten tegelijk paaien en omdat de groei van visbroed van verschillende vissoorten sterk kan verschillen, wordt de bemonstering eind juli nogmaals herhaald. Op die manier kan een zo volledig mogelijk beeld van de soorten en aantallen visbroed per locatie worden verkregen.

Al 1410 keer gelezen.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Rapportage, Visstandonderzoek