Visbemonstering haalbaarheidsonderzoek introductie visotter

In opdracht van Staatsbosbeheer heeft Visserij Service Nederland op zes locaties vissen gevangen in het kader van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor herintroductie van de visotter. Omdat het voedsel van otters voornamelijk uit vis bestaat, is de diersoort gevoelig voor accumulatie van giftige stoffen als PCB’s, dioxine en zware metalen. Deze stoffen zijn op sommige plaatsen aanwezig in de waterbodem en kunen door de opname van voedsel terecht komen in vis. Om te bepalen of een gebied geschikt is voor de otter is het daarom belangrijk om inzicht te hebben in de mate waarin schadelijke stoffen voorkomen in vis.

Per locatie heeft Visserij Service Nederland 25 vissen gevangen, waarbij er voor enkele locaties nadere eisen werden gesteld aan de soorten en lengtecategorieën. De vissen zijn vers aangeleverd aan het RIKILT in Wageningen die de vissen zal onderzoeken op de aanwezigheid en concentratie van giftige stoffen.

 

Al 1432 keer gelezen.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Visstandonderzoek