Visstandbemonstering in opdracht van hengelsportvereniging

De laatste dag voordat veel wateren dichtvroren, hebben we een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in opdracht van een hengelsportvereniging. Hierbij werden met name diverse mooie karpers gevangen. Van andere vissoorten als blankvoorn en brasem werden slechts kleine aantallen gevangen. Waarschijnlijk was dit het gevolg van het vrijwel ontbreken van schuilgelegenheid voor vis en de daardoor grote invloed van aalscholverpredatie.

 

 

 

 

 

In de wintermaanden voert Visserij Service Nederland regelmatig visserijkundige onderzoeken uit in opdracht van hengelsportverenigingen. Veel verenigingen geven een voorkeur aan uitvoering in de koudere periode van het jaar, omdat de kans op beschadiging en sterfte van vis dan het kleinst is. Een nadeel van onderzoeken in de winter is dat veel vissen samengeschoold liggen in winterconcentraties, waardoor de onderzoeksresultaten een vertekend beeld kunnen geven van de aanwezige visstand. Dit kan worden opgelost door een voldoende grote bemonsteringsinspanning. Met name bij kleinere wateren kan op die manier toch een representatief beeld van de aanwezige visstand worden verkregen.

Al 1476 keer gelezen.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Sportvisserij, Visstandonderzoek