Visserij Service Nederland ontvangt subsidie voor onderzoek naar glasaal

Visserij Service Nederland heeft subsidie ontvangen voor het onderzoeken van de mogelijkheden en het ontwikkelen van een methode voor het economisch rendabel vangen van glasaal en uitzet daarvan in de Nederlandse binnenwateren. Tijdens vismigratieonderzoeken in de afgelopen jaren heeft Visserij Service Nederland op enkele locaties een voor Nederlandse begrippen zeer grote hoeveelheid glasaal aangetroffen. Waarschijnlijk is de overleving van deze glasaal nihil, omdat ze geen geschikt opgroeihabitat kunnen bereiken. Ook predatie speelt op de betreffende locaties een grote rol.

EVF: Investering in duurzame visserij

Vanwege de afnemende palingstand is het van groot belang dat de overleving van glasaal zo hoog mogelijk is. Dit was voor Visserij Service Nederland de reden om een subsidieaanvraag in te dienen bij de subsidieregeling Innovatie in de visketen. Dit is een regeling in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’ dat wordt medegefinancierd door het Europees Visserijfonds (EVF).

Naast de subsidie zal ook Sportvisserij Nederland een financiële bijdrage leveren aan het project en wordt er gezocht naar medefinanciering door waterbeheerders.

In de loop van dit jaar wordt in samenwerking met Imares een selectie gemaakt van vier locaties waar het onderzoek zal plaatsvinden. Op deze vier locaties zal in het voorjaar van 2013 onderzocht worden hoeveel glasaal aanwezig is en wat de beste methode is om deze glasaal te vangen. Als blijkt dat het mogelijk is om voldoende grote hoeveelheden glasaal te vangen kan het project in de jaren daarna naar meer locaties verspreid door Nederland worden uitgebreid. Het project levert daarmee een positieve bijdrage aan de beroepsbinnenvisserij en herstel van de palingstand. De uitzet kan gekoppeld worden aan decentraal aalbeheer.

Een volledig overzicht van de projecten die in 2012 subsidie ontvangen is HIER te vinden.

Al 1228 keer gelezen.

Geplaatst in Vismigratie