Sitearchief

Vismigratieonderzoeken waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland

In het najaar van 2016 heeft Visserij Service Nederland enkele vismigratieonderzoeken uitgevoerd voor verschillende waterbeheerders. In opdracht van Waterschap Brabantse Delta is onderzoek gedaan naar de visveiligheid van gemaal Emmer te Etten-Leur. Gemaal Emmer is bij een recente renovatie voorzien

Geplaatst in Uitgevoerde projecten

Visstandbemonsteringen België

In opdracht van Agentschap Natuur en Bos heeft Visserij Service Nederland in 2011, 2013, 2015 en 2016 in samenwerking met VisAdvies een grootschalig visstandonderzoek uit in het Vlaamse Gewest. Hierbij zijn diverse watertypen bevist, van kleine visputten tot grote scheepvaartkanalen. Afhankelijk van het watertype zijn verschillende vismethodes

Geplaatst in Uitgevoerde projecten

Diverse projecten Flora- en faunawet

Jaarlijks worden diverse projecten uitgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet. Voorafgaand aan ruimtelijke projecten is het in veel gevallen nodig om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van beschermd plant- en diersoorten. Visserij Service Nederland voert hierbij

Geplaatst in Uitgevoerde projecten