Bijzondere vangsten (meerval en zalm)

Bij visstandbemonsteringen worden regelmatig bijzondere vangsten gedaan. Verrassingen die wij vingen in de afgelopen maand waren onder andere een meerval en een zalm.

De meerval is een vissoort die steeds vaker in Nederland wordt aangetroffen. Niet alleen in open stromend water komt de meerval voor, maar ook in steeds meer kleinere afgesloten wateren wordt deze vissoort gevangen.

De tweede foto laat een juveniele zalm (smolt) zien, die we hebben aangetroffen bij de bemonstering van een vispassage. Helaas lukt het de zalm op de meeste plaatsen nog niet om zich met veel succes voort te planten. Door het uitzetten van zalmsmolts in potentieel geschikte voortplantingsbeken wordt al jaren gewerkt aan herintroductie van de zalm. Ook de smolt die wij vingen is waarschijnlijk afkomstig van een uitzetting.

 

Al 1395 keer gelezen.

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Vismigratie, Visstandonderzoek